תכנית הכשרה לכיתות ט'-יב' בתחום החלל, אטמוספרה והלוויינים 

להצטרפות לתכנית 

 All Rights Reserved to Out of the Box 2016