top of page
FullColor_1280x1024_72dpi.jpg

תכנית הכשרה לכיתות ט'-יב' בתחום החלל, אטמוספרה והלוויינים 

תחום החלל עבר שינוי משמעותי בעשור האחרון עם כניסתם של יזמים פרטיים למטרות חקר החלל, תעשיית חלל, פיתוח תיירות חלל ושיפור התקשורת הגלובלית באמצעות ננו-לוויינים. התפתחות האינטרנט והאינטרנט של הדברים יצרו ביקוש גובר ללווייני תקשורת וחברות ענק מעטרות את השמים באורות זעירים של לוויינים  במטרה להקיף את כדור  הארץ ולאפשר אינטרנט זול לכל העולם.

מומחים משווים את התפתחות תעשיית החלל החדש להתפתחות הסיליקון בעולם. לפי הערכות  . מרבית הרווחים יגיעו מתעשיית הלוויינים השולטת  2040תחום זה יצמח לטריליון דולר עד כיום על תחום החלל החדש . ישראל ידועה כמעצמה בתחום הלווינים, מייצרת ומשגרת  באמצעות התעשיות הביטחוניות שלה לוויני תקשורת וריגול (הידועים שבהם הם עמוס ואופק)

 

בתכנית זו התלמידים/ו ת יקבלו כלים לימודיים והכשרה מעשית. הם יובילו מחקר מדעי תוך לימוד יסודות תכנות הנדסת לוויינים ומדעי החלל  ובשיתוף  עם  מומחים  בארץ ובעולם.

 

הפרויקט מכשיר תלמידים/ות בארבעה תחומים תאורטיים (תכנות, מדע, הנדסה, תקשורת ומערכות). התלמידים יתנסו בכלים דיגיטליים, תכנות (Python) ובקרים ממוחשבים (Arduino)

יבצעו מחקר מדעי (למידה מבוססת פרויקט PBL) ועל ידי כך יעבדו בסביבה המדמה את שוק העבודה המתפתח בעולם הגלובלי בתחום החלל החדש (New Space).

ויפתחו מיומנויות של המאה ה-21. 

התלמידים יצאו לסיורים לימודיים בתעשיות החלל, ייהנו מהרצאות מקוונות ולמידה שיתופית עם מומחים (מהארץ ומחו"ל).

 

התכנית מנוהלת על ידי ד"ר רועי יניב, מומחה בתחום אטמוספרה וחלל ובוגר החוג למדעי כדה"א באונ' ת"א.  

 

לימודי המשך מעניקים לתלמידים/ות הבנה מעמיקה והתנסות באמצעי חישה מרחוק, כגון בנייה ושיגור ננו לוויין (CUBESAT).
 

תחום החלל עבר שינוי משמעותי בעשור האחרון עם כניסתם של יזמים פרטיים למטרות חקר החלל, תעשיית חלל, פיתוח תיירות חלל ושיפור התקשורת הגלובלית באמצעות ננו-לוויינים. התפתחות האינטרנט והאינטרנט של הדברים יצרו ביקוש גובר ללווייני תקשורת וחברות ענק מעטרות את השמים באורות זעירים של לוויינים  במטרה להקיף את כדור  הארץ ולאפשר אינטרנט זול לכל העולם.

מומחים משווים את התפתחות תעשיית החלל החדש להתפתחות הסיליקון בעולם. לפי הערכות  מרבית הרווחים יגיעו מתעשיית הלוויינים השולטת כיום על תחום החלל החדש. תחום זה יצמח  לטריליון דולר עד שנת 2040. ישראל ידועה כמעצמה בתחום הלווינים, מייצרת ומשגרת באמצעות התעשיות הביטחוניות שלה לוויני תקשורת וריגול (הידועים שבהם הם עמוס ואופק)

 

בתכנית זו, התלמידים/ו ת יקבלו כלים לימודיים והכשרה מעשית. הם יובילו מחקר מדעי תוך לימוד יסודות תכנות הנדסת לוויינים ומדעי האטמוספרה והחלל  ובשיתוף  עם  מומחים  בארץ ובעולם.

 

הפרויקט מכשיר תלמידים/ות בארבעה תחומים תאורטיים (תכנות, מדע, הנדסה, תקשורת ומערכות). התלמידים יתנסו בכלים דיגיטליים, תכנות (Python) ובקרים ממוחשבים (Arduino)

יבצעו מחקר מדעי (למידה מבוססת פרויקט PBL) ועל ידי כך יעבדו בסביבה המדמה את שוק העבודה המתפתח בעולם הגלובלי בתחום החלל החדש (New Space).

ויפתחו מיומנויות של המאה ה-21. 

התלמידים יצאו לסיורים לימודיים בתעשיות החלל, ייהנו מהרצאות מקוונות ולמידה שיתופית עם מומחים (מהארץ ומחו"ל).

 

התכנית מנוהלת על ידי ד"ר רועי יניב, מומחה בתחום אטמוספרה וחלל ובוגר בית הספר פורטר למדעי כדה"א והסביבה באוניברסיטת ת"א.  

התלמידים יכולים ליהנות מחוויית למידה בת שנה אחת בלימודי חקר האטמוספרה ויצירת תחנה מטאורולוגית. 

בשנה השנייה יעמיקו בלימודי חקר האטמוספרה והחלל, יכירו את תחום הלוויינים ויתנסו בהפרחת בלון אטמוספרי. 

או להשלים שלוש שנות לימודים במסגרתם יבנו ננו לוויון (CUBESAT) לשיגור ויבצעו משימות חקר באמצעי חישה מרחוק.

התכנית המלאה מוכרת *כמגמה על ידי משרד החינוך ותזכה את התלמידים/ות ב 5 י"ל. 

 

התכנית פועלת בליווי של חלל תקשורת בע"מ  
 

amos_logo.png
FullColor_TransparentBg_1280x1024_72dpi.
bottom of page